DRONE
VOORWAARDEN
Aanvullende drone voorwaarden Aerial Boys
Laatste wijziging: 22 mei 2019

Onderstaand document betreft de aanvullende drone voorwaarden van Aerial Boys. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden zoals die vermeld staan op onze website en zijn van toepassing op alle drone gerelateerde diensten en producten die door Aerial Boys geleverd kunnen worden.

KvK nr: 65768000

1. Wet en regelgeving
Aerial Boys vliegt onder een zogeheten ROC-Light vergunning en beschikt over alle papieren en verzekeringen om in Nederland commerciële vluchten uit te mogen voeren met drones tot 4 kilo. Onder deze vergunning dient Aerial Boys zich te houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving voor ROC-light vergunninghouders.

Voorafgaand aan een vlucht zal er door Aerial Boys gekeken worden naar de haalbaarheid van de wensen van de opdrachtgever. Wanneer de wensen van de opdrachtgever niet uitvoerbaar zijn binnen de vergunning van Aerial boys kan de opdracht worden uitbesteed aan een van haar partners die hiervoor wel de juiste vergunningen heeft.

2. Aansprakelijkheid
Aerial Boys beschikt over de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het zakelijk gebruik van drones. Deze verzekering dekt, in het onwaarschijnlijke geval van een incident tijdens het uitvoeren van een commerciële vlucht, de schade die is ontstaan door toedoen van Aerial Boys tot een maximum van €1.000.000,-. Dit kan letselschade zijn, zoals medische kosten. Maar ook materiële schade, zoals schade aan voertuigen of gebouwen.

Wanneer de schade niet gedekt is onder de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering kan Aerial Boys enkel aansprakelijk worden gesteld tot een maximum van het offerte bedrag. In geval van overmacht kan Aerial Boys op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade bij haar opdrachtgevers en/of andere betrokken partijen.

3. Overmacht
Bij het uitvoeren van drone gerelateerde werkzaamheden is Aerial Boys afhankelijk van externe factoren zoals bijvoorbeeld de weerssituatie tijdens het vliegen of overige luchtverkeer op de locatie. Uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de draaidag wordt op basis van de meest recente weersvoorspellingen een besluit genomen om de vlucht(en) wel of niet door te laten gaan. Wanneer de situatie (vooraf, of ter plaatse) door de drone operator alsnog als onveilig beoordeeld wordt zal er niet gevlogen worden en wordt er met de opdrachtgever gekeken naar een nieuwe opnamedatum. Wanneer er geen nieuwe datum volgt komt de opdracht te vervallen en zullen enkel de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

4. Licenties
In het geval dat de edit van het beeldmateriaal niet door Aerial Boys zal worden uitgevoerd zullen de ruwe beelden worden vrijgegeven onder licentie. Nadat de opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan mag hij of zij de beelden onder deze licentie gebruiken voor de productie zoals die is omschreven in de offerte. Dit betekend niet dat de opdrachtgever ook beschikt over het auteursrecht van de beelden. Deze blijven ten alle tijden van Aerial Boys.

De manier waarop de beelden aangeleverd zullen worden is afhankelijk van de hoeveelheid data en de voorkeuren van de opdrachtgever. Dit kan zowel online als offline (doormiddel van het aanleveren van een fysieke harde schijf).

 

Laatste wijziging: 22 mei 2019